8S2B

TƯ VẤN SET-UP

Giới thiệu

Nếu bạn muốn set-up công ty của mình, họ sẽ hỗ trợ bạn với 8 bước để tạo ra điều bạn mong đợi. 8AMSTUDIO phụ trách thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của họ.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Brochure

Thời gian

Tháng 1 2018
Tháng 2 2018