ALPHA CITY

TRUNG TÂM MUA SẮM

Giới thiệu

Một trung tâm mua sắm với tất cả những gì bạn cần. Cửa hàng, khu ẩm thực, giải trí,... Logo đại diện cho biểu tượng của “Alpha” với hai chữ cái “a” & “c”. Chủ đề màu sắc được sử dụng để thể hiện các nhóm sản phẩm khác nhau trong trung tâm mua sắm.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Bao bì

Thời gian

Tháng 4 2018
Tháng 6 2018