BAREPACK

HỘP THỨC ĂN THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Giới thiệu

Barepack cung cấp những hộp đựng có khả năng tái sử dụng dành cho đồ ăn mang đi. Chúng tôi thiết kế những miếng dán cho họ.

Thiết kế

Miếng dán

Thời gian

Tháng 4 2021