FRESH GARDEN

CHUỖI CỬA HÀNG BÁNH NGỌT

Giới thiệu

Đây là thương hiệu bánh ngọt nổi tiếng và phổ biến tại Việt Nam với hơn 50 cửa hàng trên cả nước. Chúng tôi đã thiết kế một số bao bì sản phẩm cho họ.

Thiết kế

Bao bì

Thời gian

Tháng 5 2022 - Tháng 7 2022