FRISSTA

THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH

Giới thiệu

Thương hiệu về Pizza đông lạnh phổ biến nhất cùng các thực phẩm đông lạnh khác tại Việt Nam. Frissta có mặt tại các siêu thị, rạp chiếu phim và sân bay. 8AMSTUDIO đã làm bộ nhận diện thương hiệu, bao bì và trang web của họ.

Thiết kế

Logo
Bao bì
Website

Thời gian

Tháng 6 2014
Tháng 9 2014