TAISPO

HỘI CHỢ HÀNG THIẾT BỊ

Giới thiệu

Một hội chợ thiết bị thể thao tại Đài Loan. 8AMSTUDIO đã thiết kế hình ảnh nhận diện của họ.

Thiết kế

Poster

Thời gian

Tháng 6 2017
Tháng 7 2017