VIETCLIMB

PHÒNG TẬP LEO NÚI

Giới thiệu

Phòng tập leo núi đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi đã thiết kế lại logo của họ, tạo một trang web mới và một số ấn phẩm đồ họa khác.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Poster

Thời gian

Tháng 10 2021
Tháng 11 2021

M