1900 LE THÉÂTRE

HỘP ĐÊM

Giới thiệu

Điểm duy nhất tại Hà Nội có mặt trong danh sách DJ Mag Top100 Hộp đêm nổi tiếng. Nằm trong một nhà hát cũ của Pháp. 8AMSTUDIO thiết kế lại logo của họ và thiết lập các tiêu chuẩn thương hiệu bằng việc sử dụng phong cách thuộc địa cũ.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Poster
Menu
Thư mời

Thời gian

Tháng 1 2016
Tháng 4 2016