SOKO

TRANG PHỤC DẠO PHỐ

Giới thiệu

Một thương hiệu thời trang ở Indonesia được tạo ra bởi 2 anh em người Pháp. 8AMSTUDIO thiết kế logo cho thương hiệu này.

Thiết kế

Logo

Thời gian

Tháng 3 2016
Tháng 4 2016