AQF

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Giới thiệu

Công ty Trung Quốc này sẽ giúp bạn kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi hàng được giao tới bạn. 8AMSTUDIO thiết kế gian hàng cho các hội chợ và các chiến dịch tiếp thị cho thương hiệu này.

Thiết kế

Gian hàng
Poster

Thời gian

Tháng 9 2015
&
Tháng 9 2016