KINDERCARE

TRUNG TÂM Y TẾ TRẺ EM

Giới thiệu

Một bệnh viện chuyên về sức khỏe trẻ em. Logo của họ là sự kết hợp của hình quả trứng với bông hoa sen.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Catalog

Thời gian

Tháng 8 2015
Tháng 10 2015