BEKITE

THỜI TRANG CHO TRẺ EM

Giới thiệu

Thương hiệu này tập trung vào những trang phục cho trẻ em dưới 10 tuổi, đặc biệt chú trọng vào yếu tố thời trang và sự nổi bật. Chúng tôi thiết kế logo và toàn bộ hình ảnh nhận diện thương hiệu cần thiết.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Bao bì
Thẻ quần áo
Nhận diện thương hiệu

Thời gian

Tháng 12 2020
Tháng 2 2021