PINBUS

DỊCH VỤ CHO THUÊ SẠC DỰ PHÒNG

Giới thiệu

Pinbus cung cấp, cho thuê pin dự phòng theo nhu cầu của bạn. Các trạm sạc của họ có ở khắp mọi nơi, rất dễ dàng để lấy pin dự phòng từ nơi này và trả lại ở nơi khác. Logo đại diện cho một vị trí được tô điểm bằng một tia chớp để thể hiện dịch vụ sạc pin; hình ảnh tổng thể cho thấy tính khả dụng tuyệt vời tới từ dịch vụ của họ.

Thiết kế

Logo
Hình ảnh trực quan
Bao bì

Thời gian

Tháng 9 2020
Tháng 10 2020