BLEU PHARMAX

NHÀ THUỐC TRỰC TUYẾN

Giới thiệu

Một trong những hiệu thuốc trực tuyến hàng đầu tại Pháp. Chúng tôi đã thiết kế lại trang web của họ một cách xứng đáng, và tạo ra một bộ gồm hơn 200 biểu tượng khác nhau.

Thiết kế

Logo
Website
Biểu tượng

Thời gian

Tháng 12 2022
Tháng 2 2023