BREAZ

ĐỒ THỂ THAO

Giới thiệu

Một thương hiệu đồ thể thao Việt Nam. 8AMSTUDIO thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của họ.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Bao bì
Website
Poster
Standee

Thời gian

Tháng 12 2013
Tháng 3 2014