SO MUCH POKER

TIN TỨC TRUYỀN THÔNG

Giới thiệu

Trang web số 1 về tin tức poker ở châu Á-Thái Bình Dương. 8AMSTUDIO đã thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cùng một Danh thiếp vô rất độc đáo dành cho họ.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm

Thời gian

Tháng 12 2013
Tháng 2 2014