CÔN ĐẢO

ĐẢO CỦA VIỆT NAM

Giới thiệu

Một cuộc thi được tổ chức nhằm thiết kế lại thương hiệu văn phòng du lịch của hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở phía Nam Việt Nam. Một logo với nhiều ý nghĩa đã được tạo ra dựa trên các hoạt động của thương hiệu.

Thiết kế

Logo
Bộ nhận diện

Thời gian

Tháng 10 2021

M