EPICUREAN SAO

TRÀ VIỆT

Giới thiệu

Một thương hiệu trà bền vững được sản xuất từ ​​các loại cây địa phương của Việt Nam. Chúng tôi đã thiết kế lại bao bì để mang lại cho họ một hình ảnh sang trọng hơn.

Thiết kế

Bao bì

Thời gian

Tháng 10 2021
Tháng 11 2021

M