DKNY

THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG

Giới thiệu

Thương hiệu thời trang nổi tiếng New York. Chúng tôi tham gia một cuộc thi về tạo hình động nghệ thuật và đã giành chiến thắng. Xem thêm về bản thiết kế của chúng tôi tại đây.

Thiết kế

Hình động

Thời gian

Tháng 6 2021
Tháng 7 2021