DOCTOR ANYWHERE

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN

Giới thiệu

Công ty chăm sóc sức khỏe các sản phẩm kỹ thuật số hàng đầu tại Singapore. 8AMSTUDIO phụ trách phát triển thương hiệu của họ tại Việt Nam.

Thiết kế

Văn phòng phẩm
Bao bì
Các loại tài liệu
Brochure
Standee
Poster
Backdrop
Booth

Thời gian

Tháng 6 2019
Tháng 10 2019