LADOFOODS

CÔNG TY SẢN XUẤT RƯỢU VAN

Giới thiệu

Công ty sản xuất rượu vang hàng đầu tại Việt Nam. 8AMSTUDIO phụ trách thiết kế 8 gói sản phẩm cho họ.

Thiết kế

Bao bì

Thời gian

Tháng 5 2019
Tháng 8 2019