EM'S NEW NORDIC

BÁNH NGỌT BẮC ÂU

Giới thiệu

Một loại bánh ngọt độc đáo của Đan Mạch tại Hội An và được bán trên khắp Việt Nam. Chúng tôi đã thiết kế lại bao bì sản phẩm bán lẻ của họ.

Thiết kế

Bao bì

Thời gian

Tháng 6 2023
Tháng 10 2023