HEY PELO!

BÁNH TACO KIỂU PHÁP

Giới thiệu

Nhà hàng đầu tiên của loại hình này tại Việt Nam. Chúng tôi đã tạo ra một loạt ấn phẩm đặc biệt sẽ được tung ra trong suốt năm 2023.

Thiết kế

Poster

Thời gian

Tháng 11 2022
Tháng 1 2023