HABIMEC

THIẾT BỊ Y TẾ

Giới thiệu

Habimec là công ty sản xuất thiết bị y tế tại Việt Nam, dành cho cả thị trường nội địa và nước ngoài. Chúng thôi đã thiết kế lại bao bì cho sản phẩm khẩu trang y tế của họ với nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau.

Thiết kế

Bao bì

Thời gian

Tháng 8 2021