WING

TRÀ SỮA

Giới thiệu

Trà sữa 3 trong 1 với những thành phần cao cấp. Chúng tôi đã thiết kế logo và bao bì sản phẩm.

Thiết kế

Logo
Bao bì

Thời gian

Tháng 5 2021
Tháng 6 2021