KOH SAMUI HUT

VỊ NGỌT THÁI LAN

Giới thiệu

Koh Samui là một chuỗi các cửa hàng với những món tráng miệng Thái Lan tại Hà Nội. 8AMSTUDIO đã thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của họ.

Thiết kế

Logo
Thực đơn
Văn phòng phẩm
Bao bì
Poster
Standee
Backdrop

Thời gian

Tháng 2 2013
Tháng 7 2013