THE BANK ENTERTAINMENT

HỘP ĐÊM THỜI THƯỢNG

Giới thiệu

Một trong những hộp đêm nổi tiếng nhất Hà Nội với diện tích 1000m2. 8AMSTUDIO đã thiết kế các ấn phẩm đầy nghệ thuật để sử dụng trong sự kiện của họ.

Thiết kế

Poster
Standee
Backdrop

Thời gian

Tháng 3 2013
Tháng 4 2014
&
Tháng 9 2015
Tháng 5 2016