LA BODEGA

NHÀ HÀNG SÂN VƯỜN

Giới thiệu

Nhà hàng sân vườn tại Hà Nội. Biểu tượng nhà hàng là sự xen kẽ của các chữ cái “L”, “B”, “D” & “G”. Bảng màu được chọn từ chính không gian nhà hàng.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Poster
Menu
Bảng hiệu

Thời gian

Tháng 2 2020
Tới nay