21 GAM

COCKTAIL LOUNGE

Giới thiệu

Cocktail lounge tại Hà Nội. 21 Gam có nghĩa là 21 gram, trọng lượng của linh hồn. 8AMSTUDIO sử dụng 21 dấu chấm để thể hiện điều đó.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Menu

Thời gian

Tháng 4 2020
Tháng 6 2020