LEVEL10

HỘP ĐÊM TRÊN TẦNG THƯỢNG

Giới thiệu

Một trong những hộp đêm đẹp nhất Hà Nội, và David Beckham cũng đã từng tới Level 10. 8AMSTUDIO đã thiết kế logo của họ và toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật nghệ thuật khác.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Website
Menu
Poster
Standee
Backdrop

Thời gian

Tháng 10 2014
Tháng 12 2014