YOUNG HOTELIERS AWARD

CUỘC THI VỀ NGÀNH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

Giới thiệu

Cuộc thi dành cho sinh viên ngành nhà hàng, khách sạn. 8AMSTUDIO thiết kế logo cho cuộc thi này.

Thiết kế

Logo
Poster

Thời gian

Tháng 4 2015
Tháng 5 2015