MAPÂTYSS

CỬA HÀNG BÁNH NGỌT

Giới thiệu

Sau khi cung cấp cho các khách sạn và nhà hàng tốt nhất tại Việt Nam, cửa hàng bánh ngọt này đang tung ra một loạt sản phẩm mới dành riêng cho các cửa hàng bán lẻ. Chúng tôi đã thiết kế logo cho họ, câu chuyện của công ty, và một số bao bì sản phẩm.

Thiết kế

Logo
Câu chuyện thương hiệu
Bao bì

Thời gian

Tháng 1 2023
Tháng 5 2023