NAT-E

LỚP HỌC TIẾNG ANH

Giới thiệu

Học tiếng Anh tự nhiên trong môi trường tự nhiên. Các lớp học này nổi tiếng bởi việc tổ chức các bài học tiếng Anh trong tự nhiên. Logo là sự pha trộn của lá cây và cờ của Liên hiệp Anh.

Thiết kế

Logo
Poster

Thời gian

Tháng 11 2016