COUSINS

NHÀ HÀNG BISTROT PHÁP

Giới thiệu

Một chuỗi nhà hàng tại Hà Nội. Chất lượng các món ăn của họ đã khiến họ trở thành một trong những nhà hàng phổ biến nhất trong thành phố. 8AMSTUDIO thiết kế thực đơn và chịu trách nhiệm về các ấn phẩm thiết kế theo từng tháng của họ.

Thiết kế

Văn phòng phẩm
Bao bì
Menu
Poster

Thời gian

Tháng 11 2016
Tháng 12 2019