SEPHOLO

TRIỂN LÃM ẢNH

Giới thiệu

Sepholo là viết tắt của “la SEmaine PHotographique de LOmé”, một cuộc thi ảnh kéo dài một tuần tại Lomé, thủ đô của Togo, hợp tác với Học viện Pháp. Logo sử dụng 3 chữ cái cuối cùng là “OLO” như một biểu tượng cảm xúc khuôn mặt, có thể thể hiện cảm xúc của chúng ta khi nhìn những bức ảnh.

Thiết kế

Logo
Tạp chí

Thời gian

Tháng 8 2019
Tháng 11 2019