WEEN CONSULTING

GIẢI PHÁP HUẤN LUYỆN

Giới thiệu

Tư vấn về giải pháp huấn luyện để tăng hiệu suất hoạt động của công ty bạn. 8AMSTUDIO thiết kế một bài thuyết trình giới thiệu về dịch vụ của họ.

Thiết kế

Bản giới thiệu

Thời gian

Tháng 1 2020