SKYLINE

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Giới thiệu

Lớp học tiếng Anh trực tuyến. Biểu tượng là những cuốn sách đang mở được sắp xếp tạo nên chữ “S” (Skyline). Phần đầu và phần cuối của chữ “S” thể hiện như những chú chim mang ý nghĩa đám mây trên bầu trời.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Pattern
Nhận diện thương hiệu

Thời gian

Tháng 2 2020
Tháng 3 2020