THE WAREHOUSE

NHÀ BUÔN RƯỢU VANG

Giới thiệu

Một trong những Công ty buôn bán rượu vang lớn nhất Đông Nam Á. 8AMSTUDIO phụ trách thiết kế tất cả các tác phẩm nghệ thuật của họ.

Thiết kế

Poster
Bao bì
Tentcard
Backdrop
Catalog
Menu

Thời gian

Tháng 11 2016
Tháng 12 2018