VIETBA MEDIA

CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

Giới thiệu

Một trong 10 công ty truyền thông hàng đầu tại Việt Nam. 8AMSTUDIO thiết kế poster cho chiến dịch về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Thiết kế

Poster

Thời gian

Tháng 7 2019
Tháng 8 2019