FM TRADING

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Giới thiệu

Công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh này cung cấp các loại vật liệu xây dựng khác nhau, dành cho nhà ở hoặc nhà xưởng. Chúng tôi đã thực hiện một tập tài liệu giới thiệu các dòng sản phẩm của họ.

Thiết kế

Brochure
Chụp ảnh

Thời gian

Tháng 7 2020