AU VIET HOSPITAL

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

Giới thiệu

Bệnh viện phụ sản có trụ sở tại Hà Nội. 8AMSTUDIO đã thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của họ.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm

Thời gian

Tháng 5 2015
Tháng 7 2015