C'EST BON

TRÁNG MIỆNG & BÁNH

Giới thiệu

Một cửa hàng về các món tráng miệng & các loại bánh tại Hà Nội. Hình ảnh thương hiệu cần phải thanh lịch và phản ánh được chất lượng cao trong từng sản phẩm của họ. 8AMSTUDIO đã thiết kế bộ nhận diện thương hiệu này.

Thiết kế

Logo
Identity
Văn phòng phẩm
Bao bì
Menu
Catalog
Poster
Standee
Backdrop

Thời gian

Tháng 12 2018
Tháng 1 2020