SOFITEL METROPOLE

KHÁCH SẠN NĂM SAO

Giới thiệu

Khách sạn tốt nhất tại Việt Nam, và có thể là cả khu vực châu Á; được người Pháp xây dựng trong thời kỳ thuộc địa và là khách sạn tốt nhất từ đó tới nay. 8AMSTUDIO và Metropole có sự hợp lâu dài. Chúng tôi tự hào đã giành được 2 giải thưởng:
Giải nhất toàn cầu về Thiết kế mùa Lễ hội Sofitel (2018)
Giải nhất châu Á về Thiết kế mùa Lễ hội Sofitel (2019)

Thiết kế

Bao bì
Thư mời
Catalog
Menu
Poster
Backdrop

Thời gian

Tháng 9 2018
Tháng 12 2019