PUROS MERCHANT TRADERS

ĐẠI LÝ BÁN LẺ XÌ GÀ

Giới thiệu

Nhà nhập khẩu và xuất khẩu xì gà có trụ sở tại Chester, Vương quốc Anh. Logo thể hiện được cái hồn Nam Mỹ với một khao khát khám phá sản phẩm.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Website

Thời gian

Tháng 11 2018
Tháng 1 2019