FICHIER PDF

LƯU TRỮ TẬP TIN PDF

Giới thiệu

www.fichier-pdf.fr là một trong những nhà dẫn đầu về lưu trữ các tệp PDF. Dịch vụ miễn phí và sự đơn giản đã khiến nó trở thành một trong những giải pháp tốt nhất để chia sẻ tài liệu của bạn. Logo sử dụng các chữ cái “P”, “D”, “F” để tạo nên một khuôn mặt tươi cười.

Thiết kế

Logo

Thời gian

Tháng 4 2019