SIX52

CĂN HỘ

Giới thiệu

SIX52 có những căn hộ thoải mái và ấm cúng nằm ngay gần Hồ Tây, Hà Nội để cho thuê. Logo là một hình ảnh đại diện đơn giản của tòa nhà.

Thiết kế

Logo
Bảng hiệu

Thời gian

Tháng 8 2020