GREEN TARA

SPA

Giới thiệu

Một spa chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội. 8AMSTUDIO thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của họ.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Bao bì

Thời gian

Tháng 7 2013
Tháng 9 2013