SMOOTHIES & JUICES

CHUỖI CỬA HÀNG ĐỒ UỐNG TRÁI CÂ

Giới thiệu

Một chuỗi các cửa hàng đồ uống trái cây nổi tiếng khắp Hà Nội. 8AMSTUDIO đã thiết kế lại logo và menu của họ.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Bao bì
Menu
Poster
Backdrop

Thời gian

Tháng 6 2013
Tháng 8 2013