PINOT

QUÁN RƯỢU

Giới thiệu

Một nơi ấm cúng với nhiều dòng vang được tuyển chọn, được phục vụ cùng các món tapas. Logo sử dụng dấu ấn do ly rượu để lại sau khi đặt bên trên chữ "O". Chúng tôi cũng phụ trách các ấn phẩm được thiết kế mỗi tháng của họ.

Thiết kế

Logo
Văn phòng phẩm
Poster
Menu

Thời gian

Tháng 9 2020
Tháng 2 2021