SMART ASIA

HỘI CHỢ CÔNG NGHỆ

Giới thiệu

Một hội chợ về các sản phẩm công nghệ thông minh được tổ chức tại Đài Loan và Ấn Độ. Họ cần có những thiết kế với bản sắc riêng biệt và đặc trưng, 8AMSTUDIO đã thực hiện điều đó.

Thiết kế

Logo
Poster

Thời gian

Tháng 2 2018
Tháng 4 2018